Sponsors

Psallite Deo wil graag vocaal klassieke muziek gebaseerd op de Bijbel laten horen.

Zij werkt hieraan door deze muziek op een kwalitatief hoogwaardige wijze gestalte te geven. Dit door de wijze van repeteren, het structureel ontvangen van koorscholing en het bij concerten zoveel als mogelijk is samenwerken met professionele musici. Daarnaast zoeken we naar bij de muziek passende locaties.

Tegelijk bieden we onze leden ontspanning en vriendschap tijdens de repetities en de concertbezoekers een mooie avond tijdens het concert!

Graag willen we dat dit blijvend mogelijk is! We weten ons breed gesteund door een groep trouwe bezoekers en sponsors die zorgen voor een groot deel van onze inkomsten voor de concerten. Toch zijn de financiële middelen voor ons een blijvend aandachtspunt. We zijn daarom permanent op zoek naar nieuwe sponsors die ons financieel willen steunen.

Bij sponsoring is het mogelijk een keuze te maken voor een advertentie of (anonieme) naamsvermelding in ons programmaboekje of op de website. Afhankelijk van de hoogte van het sponsorbedrag wordt tevens een vrijkaart voor het gesponsorde concert ter beschikking gesteld.

Meer informatie over sponsoring is op te vragen via ons mailadres: info@psallitedeo.nl.