Lid zijn

Wanneer je lid bent geworden, zijn er een aantal punten van belang:

In de verdeling tussen de partijen moet een zekere balans zijn. Wanneer deze er niet is, zullen we je dit melden. Je wordt dan aspirant-lid. Dit betekent dat je wel mee mag repeteren, maar bij een concert alleen mee kunt zingen als er andere koorleden niet mee kunnen doen.

Wanneer je lid bent geworden, draag je ook je steentje bij aan de kosten.
Leden betalen een contributie van € 18,75 per maand. Deze kan naar keuze vooraf per kwartaal, halfjaar of jaar door een machtiging worden betaald.

Wanneer twee leden zijn aangewezen op één inkomen, bestaat de mogelijkheid dat aan een lid een korting van 50% wordt verleend. Wanneer je door ziekte of om andere geldige reden niet kunt deelnemen aan de repetities, kun je maximaal een half jaar op non-actief gesteld worden met vrijstelling van contributiebetaling.