Bestuur

Het Bestuur


Psallite Deo heeft een bestuur dat wordt gekozen door de leden van de vereniging. De werkzaamheden van het bestuur omvatten onder andere: de organisatie van de repetities, het onderhouden van interne- en externe contacten, het maken van een meerjarenplanning voor de concerten en alles wat er verder rondom concerten komt kijken, zoals koorscholing, fondsenwerving en financiën.

In het bestuur hebben de volgende personen zitting:

  • Eerste secretaris: Annemarie Heijboer
  • Tweede secretaris: Albert-Jan van den Berg
  • Eerste penningmeester: Ellis van der Leeden
  • Tweede penningmeester: Myranda van der Leeden
  • Bibliothecaris: Marianne van Pelt
  • Algemeen lid: Lia Verhaar

De concertcommissie Het bestuur laat zich bij de organisatie van de concerten ondersteunen door een concertcommissie. Zij zorgen ervoor dat alles tijdens het concert vlekkeloos verloopt. Dit vraagt een goede voorbereiding in de periode voorafgaand aan het concert. Maar ook op de dag zelf regelen zij de laatste organisatorische zaken.

De muziekcommissie De muziekcommissie denkt – in overleg met de dirigent – na over het te zingen repertoire. Men gebruikt hiervoor een meerjarenplanning. De voorstellen worden voorgelegd aan het bestuur. Deze kijkt zowel naar de inhoud als naar de financiële en organisatorische haalbaarheid.