Lid zijn

Leden betalen een contributie van € 18,75 per maand. Wanneer twee leden zijn aangewezen op een inkomen, bestaat de mogelijkheid dat aan een lid een korting van 50% wordt verleend. Wanneer u door ziekte of om andere geldige reden niet kunt deelnemen aan de repetities, kunt u maximaal een half jaar op non-actief gesteld worden met vrijstelling van contributiebetaling.

De contributie kan naar keuze vooraf per kwartaal, halfjaar of jaar middels machtiging worden betaald.

We streven naar een normverhouding van mannen:sopranen:alten = 1:1:1. Als deze verhouding teveel uiteen gaat lopen, worden nieuwe leden eerst aspirant-lid. Aspirant-leden repeteren wel, maar doen alleen mee aan een concert als ze op dat moment binnen de normverhouding passen.

Momenteel hoeft een persoon die lid wil worden voor geen van de partijen (sopraan, alt, tenor, bas) aspirant-lid te zijn.